Powiatowy Zarząd Dróg
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Aktualności

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020

27/01/2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020

Zobacz więcej

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

18/02/2020

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zobacz więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY

01/10/2020

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzyżowskiego w sezonach 2020/2021, 2021/2022

Zobacz więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY

22/01/2018

Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzyżowskiego w ilości 300 Mg

Zobacz więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY

18/01/2018

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa – Nowa Wieś wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych z podziałem na zadania: zadanie nr 1: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa – Nowa Wieś w km 10+210 – 10+570

Zobacz więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY

18/01/2018

Przebudowa drogi Lutcza przez wieś

Zobacz więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY

19/02/2018

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa – Nowa Wieś wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych”

Zobacz więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY

21/02/2018

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka – Grodzisko – Strzyżów wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Grodzisko”

Zobacz więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY

23/02/2018

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1928 R Wysoka Strzyżowska – Gbiska – Strzyżów - Żarnowa”

Zobacz więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY

23/02/2018

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec - Gwoźnica w miejscowości Gwoźnica Dolna”

Zobacz więcej