Powiatowy Zarząd Dróg
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

2011-2005

INWESTYCJE DROGOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZYŻOWIE - 2011 r. 

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1915R Pstrągowa - Nowa Wieś wraz z poprawą bezpieczeństwa pojazdów i pieszych,
 2.  Przebudowa drogi powiatowej nr 1920R Różanka - Wiśniowa wraz z poprawą bezpieczeństwa pojazdów i pieszych,
 3. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1932R Gwoździanka - Jawornik w miejscowości Jawornik,
 4. Remont dróg powiatowych na terenie powiatu strzyżowskiego przez wykonanie nakładek bitumicznych,
 5. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1934R Lutcza przez wieś
  w  km 0+750 – 0+930 i 1+080 – 1+280 i remont mostu w ciągu drogi nr 1934R Lutcza przez wieś w km 0+141
  ,
 6. Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1320R Cieszyna - Huta Gogołowska - Kamienica w km 5+887,
 7.  Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1928R Wysoka Strzyżowska – Gbiska - Strzyżów - Żarnowa w km 5+247,
 8. Odbudowa odcinka drogi powiatowej w ramach zadania "Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1927R Węglówka - Wysoka Strzyżowska - Dobrzechów km 4+800-5+160 – etap II”,
 9.  Przebudowa drogi powiatowej nr 1915R Pstrągowa - Nowa Wieś wraz z poprawą bezpieczeństwa pojazdów i pieszych,
 10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1920R Różanka - Wiśniowa wraz z poprawą bezpieczeństwa pojazdów i pieszych,
 11. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1938R Połomia - Glinik Charzewski,
 12. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1349R Brzeziny - Jaszczurowa - Stępina,
 13. Remont odcinków dróg powiatowych nr 1930R Żarnowa - Glinik Zaborowski I km 0+950.

Ważniejsze inwestycje drogowe realizowane przez Powiat Strzyżowski w 2011r.

 1. Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1922R
  Wiśniowa – Jazowa – Markuszowa,
 2. Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1411R
  Babica – Lubenia – Błażowa,
 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1918R
  Zawadka – Grodzisko – Strzyżów

_____________________________________________

INWESTYCJE DROGOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZYŻOWIE - 2010 r.

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1915R Pstrągowa - Nowa Wieś wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów,
 2. Remont odcinków dróg powiatowych z podziałem na zadania: 1629 Pstrągowa - Strzyżów, 2405 Jaszczurowa - Wiśniowa.
 3. Remont nawierzchni poprzez wykonanie nakładki na wyznaczonych odcinkach dróg,
 4. Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wisłok w m. Kobyle w ciągu drogi powiatowej nr 1923 Frysztak - Kobyle - Jazowa km 1+929,
 5. Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1935 Konieczkowa-Lutcza km 3+700-3+880,
 6. Remont odcinka drogi powiatowej 1933 Wysoka Strzyżowska - Bonarówka - Żyznów km 0+265 – 1+100; 5+810-6+690,
 7. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1340R Bystrzyca - Nowa Wieś km 2+940-4+000,
 8. Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1916R dojazd do stacji PKP Czudec,
 9. Zabezpieczenie i odbudowa odcinków dróg powiatowych z podziałem na zadania:
  Zad. 1 Dp. nr 1323R Frysztak - Gogołów-Klecie,
  Zad. 2 Dp. nr 1915R Pstrągowa - Nowa Wieś,
 10. Budowa mostu przez potok Gwoźnica w ciągu drogi powiatowej nr 1413R Niebylec - Blizianka - Sołonka w km 0+215 w miejscowości Niebylec,
 11. Odbudowa odcinka drogi powiatowej w ramach zadania pn.: "Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1927R Węglówka - Wysoka Strzyżowska - Dobrzechów”,
 12. Budowa mostu przez potok Gwoźnica w ciągu drogi powiatowej nr 1413R Niebylec - Blizianka - Sołonka w km 0+215 w miejscowości Niebylec,
 13. Remont odcinka drogi powiatowej 1927R Węglówka-Wysoka Strzyżowska-Dobrzechów,
 14. Zabezpieczenie i odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1928R Wysoka Strzyżowska - Gbiska - Strzyżów - Żarnowa,
 15. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1927R Węglówka - Wysoka Strzyżowska - Dobrzechów km 4+800,
 16. Przebudowa mostu przez rzekę Wisłok w m. Kobyle w c. DP nr 1923 R Frysztak - Kobyle - Jazowa - etap II: Wykonanie opasek brzegowych,
 17. Remont odcinków dróg powiatowych z podziałem na zadania:
  Zad 1. Dp 1936R Niebylec - Gwoźnica w km 0+000- 0+290;
  Zad 2. Dp 1919R Tułkowice przez wieś km 1+265,2+530 - 2+560;
  Zad 3. Dp 1926R Kożuchów - Markuszowa-Oparówka - Wysoka Strzyżowska km 2+600-3+450, 5+415 – 7+212;
  Zad 4. Dp 1935R Konieczkowa - Lutcza km 0+700-2+800 i remont  mostu w km 0+100;
  Zad 5. Dp 1340R Bystrzyca - Nowa Wieś w km   10+060;  
  Zad 6. Dp 2405R Jaszczurowa - Wiśniowa km 6+520- 6+675; 
  Zad 7. Dp 1936R Niebylec - Gwoźnica km 4+486.
  Zabezpieczenie i odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1928R Wysoka Strzyżowska - Gbiska - Strzyżów - Żarnowa km 8+150,
 18. Przebudowa odcinków dróg powiatowych z podziałem na zadania: 1320R Cieszyna-Huta Gogołowska-Kamienica km 0+000-1+700; 1323R Frysztak-Gogołów-Klecie km 3+650-4+950.

__________________________________________

INWESTYCJE DROGOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZYŻOWIE - 2009 r. 

 1. Remont nawierzchni poprzez wykonanie nakładki na wyznaczonych odcinkach dróg: 1918 Zawadka-Grodzisko-Strzyżów; 1928 Wysoka Strzyżowska-Gbiska-Strzyżów-Żarnowa, 1915 Pstrągowa- Nowa Wieś.
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1323R Frysztak – Gogołów - Klecie wraz z poprawą bezpieczeństwa pojazdów i pieszych,
 3. Remont odcinków z podziałem na zadania:
  Zad 1. Dp 1922 Wiśniowa- Jazowa- Markuszowa km 0+000-0+270, 0+280-1+175, 1+335-3+500,
  Zad 2. Dp 1629 Pstrągowa – Strzyżów km 4+215-5+265 I etap,
  Zad 3. Dp 2405 Jaszczurowa- Wiśniowa km 2+750-3+350 I etap,
  Zad 4. Dp 1932 Gwoździanka- Jawornik km 0+850-1+500,
  Zad 5. Dp 1933 Wysoka Strzyż.- Bonarówka- Żyznów km 3+600-4+850,
  Zad 6. Dp 1406 Czudec- Lutoryż km 0+185-0+485.
  Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1931 Żarnowa - Niebylec km 5+624 wraz z remontem korpusu drogi km 5+700-5+850,
 4. Remont odcinków dróg powiatowych z podziałem na zadania:1629 Pstrągowa - Strzyżów km 3+850-4+215 II etap,  2405 Jaszczurowa- Wiśniowa km 7+550-7+960 II etap, 1920 Różanka- Wiśniowa km 1+850-2+300.
 5. Przebudowa mostu przez rzekę Wisłok w m. Markuszowa w c. DP nr 1926R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska,
 6. Remont przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1413 Niebylec – Blizianka - Sołonka,
 7. Remont korpusu drogowego i przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1340 Bystrzyca - Nowa Wieś,
 8. Remont korpusu drogowego i przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1323 Frysztak – Gogołów – Klecie,
 9. Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1926 Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska,
 10. Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa-Wiśniowa km 0+000 - 0+700, 3+830 – 6+200,
 11. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1915 Pstrągowa - Nowa Wieś km 5+700 – 6+350,
 12. Remont odcinków dróg powiatowych z podziałem na zadania: 2405 Jaszczurowa - Wiśniowa w miejscowości Pstrągówka km 5+900-6+500, 1349 Brzeziny - Jaszczurowa - Stępina w m. Jaszczurowa i Stępina km 3+572; 3+865; 6+943.
 13. Remont przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1349 Brzeziny - Jaszczurowa - Stępina w m. Jaszczurowa i Stępina km 3+572; 3+865; 6+943,
 14. Przebudowa mostu przez rzekę Wisłok w m. Markuszowa w c. DP nr 1926R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska – etap II: Wykonanie opasek brzegowych w km 103+455 – 103+535,
 15. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1926R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska.

_________________________________________

INWESTYCJE DROGOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZYŻOWIE - 2008 r. 

 1. Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych na terenie powiatu strzyżowskiego z podziałem na zadania: obszar Wschód, obszar Zachód, obszar Centrum.
 2. Wykonanie remontów dróg powiatowych z podziałem na zadania:
  Zad 1. Dp nr1320 Cieszyna-Huta Gogołowska-Kamienica km 8+250-10+800,
  Zad 2. Dp nr2405 Jaszczurowa-Wiśniowa km 0+450-1+150,  
  Zad 3. Dp nr1412 Lubenia-Połomia km 3+300-4+030,
  Zad 4. Dp nr1629 Pstrągowa-Strzyżów km 1+675-2+575.
 3. Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1927R Węglówka-Wysoka Strzyżowska-Dobrzechów.
 4. Zabezpieczenie i remont odcinka drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Stępina - Huta Gogołowska w miejscowościach Stępina i Glinik Górny II.
 5. Przebudowa odcinków dróg powiatowych z podziałem na 2 zadania: 
  Zad. 1 Dp. nr 1922 Wiśniowa-Jazowa-Markuszowa km 3+700-3+840 i 4+485-5+215,
  Zad. 2 Dp. nr 1924 Frysztak-Łęki Strzyżowskie km 1+098-1+778.
 6. Budowa mostu drogowego na potoku Gwoźnica w miejscowości Gwoźnica Dolna w ciągu drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec-Gwoźnica wraz z dojazdami.
 7. Remont drogi powiatowej nr 1933 Wysoka Strzyżowska-Bonarówka-Żyznów w miejscowościach Wysoka Strzyżowska i Bonarówka.
 8. Remonty dróg powiatowych z podziałem na 2 zadania:1937 Wysoka Strzyżowska-Brzeżanka-Strzyżów, 1932 Gwoździanka-Jawornik.
 9. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1915 Pstrągowa - Nowa Wieś w miejscowości Pstrągowa.
 10. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1918 Zawadka – Grodzisko - Strzyżów.

_________________________________________

INWESTYCJE DROGOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZYŻOWIE - 2007 r. 

 1. Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych: obszar Wschód, obszar Zachód, obszar Centrum.
 2. Przeniesienie odcinka drogi powiatowej nr 1922 Wiśniowa-Jazowa-Markuszowa na odcinku osuwiskowym w m. Kozłówek.
 3. Remont drogi powiatowej nr 1932 Gwoździanka-Jawornik km 4+250-4+300.
 4. Remont mostu na rz. Wisłok w miejscowości Zaborów w ciągu drogi powiatowej nr 1930 Żarnowa-Glinik Zaborowski.
 5. Przebudowa odcinków dróg powiatowych (9 odcinków):

  Zad 1. Dp nr 1340 Bystrzyca-Nowa Wieś km 6+603-6+844,
  Zad 2. Dp nr 1923 Frysztak-Kobyle-Jazowa km 1+363-1+770,
  Zad 3. Dp nr 1320 Cieszyna-Huta Gogołowska-Kamienica km 7+360-8+160,
  Zad 4. Dp nr 1837 Sieklówka-Lubla km 1+706-2+061,
  Zad 5. Dp nr 1932 Gwoździanka-Jawornik 0+285-0+650,
  Zad 6. Dp nr 1935 Konieczkowa-Lutcza 0+850-1+750,
  Zad 7. Dp nr 1412 Lubenia-Połomia km 2+950-3+300,
  Zad 8. Dp nr 1933 Wysoka Strzyżowska-Bonarówka-Żyznów km 4+697-5+147, 
  Zad 9. Dp nr 1926 Kożuchów-Markusz-Oparó-Wys Strzy km 1+362-1+367.

 6. Przebudowa odcinka dr pow nr 1349 Brzeziny-Jaszczurowa-Stępina km 6+170-9+310, 5+170-5+670.

 7. Wykonanie robót na drogach powiatowych z podziałem na 2 zadania: Zabezpieczenie i odbudowa dp nr 1930 Żarnowa - Glinik Zaborowski w miejscowości Glinik Zaborowski,1409 Zwięczyca – Niechobrz - Czudec w miejscowości Przedmieście Czudeckie.
 8. Remont odcinków dróg powiatowych z podziałem na zadania: 1629 Pstągowa-Strzyżów km 0+575-1+675; 1935 Konieczkowa-Lutcza km 1+750-2+850; 1933 Wysoka Strzyżowska-Bonarówka-Żyznów km 4+850-5+650; 1937 Wysoka Strzyżowska-Brzeżanka-Strzyżów km 1+350-1+870.
 9. Remont przepustów i mostów z podziałem na zadania
  Zad. 1 Remont przepustu -1320 Cieszyna-Huta Gogołowska-Kamienica w miejscowości Huta Gogołowska,
  Zad. 2 Remont mostu - 1934 Lutcza przez wieś w miejscowości Lutcza,
  Zad. 3 Remont przepustu 1930 Żarnowa-Glinik Zaborowski w miejscowości Glinik Zaborowski.
 10. Zabezpieczenie i odbudowa drogi powiatowej nr 1930 Żarnowa – Glinik Zaborowski w miejscowości Zaborów km 4+570 – 4+ 670.
 11. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1930 Żarnowa - Glinik Zaborowski km 2+780-4+340.
 12. Przebudowa odcinków dróg powiatowych z podziałem na zadania: 1937 Wysoka Strzyżowska-Brzeżanka-Strzyżów,1923 Frysztak-Kobyle-Jazowa 0+188-1+363.
 13. Zabezpieczenie i remont odcinka drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna-Stępina-Huta Gogołowska w miejscowościach Stępina i Glinik Górny km 6+030-6+730.
 14. Zabezpieczenie i remont odcinka drogi powiatowej nr 1323 Frysztak-Gogołów-Klecie w miejscowości Glinik Średni km 1+850-1+900.
 15. Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa-Wiśniowa w miejscowości Pstrągówka km 5+606. 

_________________________________________

INWESTYCJE DROGOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZYŻOWIE - 2006 r. 
 1. Remont dróg powiatowych z podziałem na 4 zadania - w gminach Czudec i Niebylec, Frysztak i Wiśniowa, Strzyżów.
 2. Remont mostu drewnianego w miejscowości Pstrągowa w  ciągu drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa – Strzyżów.
 3. Przebudowa odcinków dróg powiatowych z podziałem na 4 zadania:
  Zad 1: Dp nr. 1406 Czudec-Lutoryż km 0+005-0+180, 1409 Zwięczyca-Niechobrz-Czudec km 13+065-13+635, 1917 Czudec-Wyżne km 1+828-2+678.
  Zad 2: Dp nr. 1323 Frysztak-Gogołów-Klecie km 0+890-1+400, 1837 Lubla-Sieklówka km 1+300-1+700.
  Zad 3: Dp nr. 1935 Konieczkowa-Lutcza km 0+020-0+850.
  Zad 4: Dp nr. 2405 Wiśniowa-Jaszczurowa km 2+150-2+750.
 4. Przebudowa odcinków dróg powiatowych z podziałem na 4 zadania:
  Zad 1. Dp nr. 1934 Lutcza przez wieś km 0+350-0+750,
  Zad 2. Dp nr. 1412 Lubenia- Połomia km 3+950-4+210,
  Zad 3. Dp nr. 1933 Wysoka Strzyż.- Bonarówka- Żyznów km 5+150-5+670,
  Zad 4. Dp nr. 1924 Frysztak- Łęki Strzyżowskie km 0+610-1+030.

 5. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1926 Kożuchów- Markuszowa- Oparówka- Wysoka Strzyżowska km 0+000-1+275.
 6. Remont dróg powiatowych z podziałem na 2 zadania:
  Zad. 1: Dp nr. 1927 Węglówka- Wysoka Strzyż.- Dobrzechów w m. Wysoka Strzyżowska,
  Zad. 2: Dp nr.1935 Konieczkowa- Lutcza w m. Lutcza.
   

 7. Przeniesienie odcinka drogi powiatowej nr 1922 Wiśniowa – Jazowa - Markuszowa na odcinku osuwiskowym w m. Kozłówek – I etap.

 8. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1937 Wysoka Strzyż.- Brzeżanka- Strzyżów.

 9. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1927 Węglówka- Wysoka Strzyż.- Dobrzechów.

_____________________________________________

 

INWESTYCJE DROGOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZYŻOWIE - 2005 r. 

 1. Remont mostu drewnianego w ciągu drogi powiatowej nr 1917 Czudec – Wyżne w m. Wyżne.
 2. Remont dróg powiatowych na terenie Gmin: Czudec – Niebylec, Frysztak – Wiśniowa, Gminy i miasta Strzyżów.
 3. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1412 Lubenia – Połomia km 4+210-5+160.
 4. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1919 Tułkowice przez wieś km 2+330-2+710.
 5. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1920 Różanka – Wiśniowa  km 1+200-1+920.
 6. Remont odwodnienia dróg powiatowych na terenie Gminy Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów, Wiśniowa.
 7. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1924 Kobyle – Łęki Strzyżowskie km 0+080-0+610.
 8. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1925 dojazd do stacji PKP Frysztak km 0+000-0+081.
 9. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1937 Wysoka Strzyżowska –Brzeżanka.