Powiatowy Zarząd Dróg
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

2013-2012

INWESTYCJE DROGOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZYŻOWIE - 2013r.  

 1. Przebudowa odcinka  drogi powiatowej nr 1409R Niechobrz – Czudec w miejscowościach Czudec  i Przedmieście Czudeckie  wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych,

 2.  Odbudowa drogi powiatowej nr 2405 R Jaszczurowa - Wiśniowa w m. Wiśniowa w km 7+860 - 8+500 wraz z odbudową mostu w km 8+112, 

 3. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1918R Zawadka – Grodzisko – Strzyżów w miejscowości Grodzisko wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych,

 4. Przebudowa mostu drogowego na rzece Stobnica w ciągu drogi 1928 R Wysoka Strzyżowska – Gbiska – Strzyżów – Żarnowa w m. Strzyżów wraz z dojazdami,

 5. Odbudowa drogi powiatowej nr 1919R Tułkowice przez wieś w m. Tułkowice w km 0+020 - 0+090, 0+995 - 1+660 wraz z odbudową przepustów w km 0+030, 0+995, 1+548,

 6. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka – Grodzisko – Strzyżów w miejscowości Grodzisko,

 7. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1837 R Sieklówka – Lubla w miejscowości Lubla,
   
 8. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1937 R Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka – Strzyżów w miejscowości Strzyżów,

 9. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1928 R Wysoka Strzyżowska - Gbiska - Strzyżów - Żarnowa w m. Strzyżów - dojazd do mostu w km 4+161 na rzece Stobnica.  

__________________________________________  

 INWESTYCJE DROGOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZYŻOWIE - 2012r.   

 1. Odbudowa drogi powiatowej nr 1916 R dojazd do stacji PKP Czudec w km 0+000-0+525,
   
 2. Odbudowa drogi powiatowej nr 1930 R Żarnowa – Glinik Zaborowski w m. Glinik Zaborowski i Glinik Charzewski w km 1+420-3+650,
 3. Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Gwoźnica w miejscowości Wyżne w ciągu drogi powiatowej nr 1917 R Czudec – Wyżne w km 3+606,
   
 4. Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1936 R Niebylec – Gwoźnica i nr 1413 R Niebylec – Blizianka – Sołonka wraz z poprawą bezpieczeństwa,
   
 5. Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1413 R Niebylec – Blizianka – Sołonka w m. Niebylec i Blizianka w km 0+285-2+920,
 6. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1320R Cieszyna – Stępina – Huta Gogołowska w tym:

  a) Budowa chodnika w pasie drogowym w m. Cieszyna,
  b) Budowa chodnika w pasie drogowym w m. Stępina.
 7. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1629 R Pstrągowa – Strzyżów w m. Strzyżów,
 8. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1930 R Żarnowa – Glinik Zaborowski w m. Zaborów,
   
 9. Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak – Kobyle – Jazowa w km 0+487 w m. Frysztak.