Powiatowy Zarząd Dróg
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

2014-2016

INWESTYCJE DROGOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
W STRZYŻOWIE – 2014 r.
  

1.        Likwidacja i zabezpieczenie osuwiska – dp nr 1920R Różanka – Wiśniowa  w km 3+900-4+300
w m. Niewodna

2.        Przebudowa mostów w ciągu dp nr 1935R Konieczkowa – Lutcza  w km 0+103 i w km 0+270

3.        Przebudowa mostu przez rzekę Stobnica w ciągu dp nr 1934R w km 2+946 w m. Lutcza

4.        Przebudowa dp nr 1936R Niebylec – Gwoźnica  w m. Gwoźnica Górna w km 8+440-11+662 wraz
z przebudową mostu w m. Konieczkowa w km 3+750

5.        Przebudowa przepustu w ciągu dp  nr  1915 w m. Pstrągowa w km 4+800

6.        Przebudowa odcinka dp nr 1917  R Czudec - Wyżne  wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych 

7.        Przebudowa dp nr 1350 R Różanka – Grodzisko w m. Różanka wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych

INWESTYCJE DROGOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
W STRZYŻOWIE – 2015 r.
  

1.       Likwidacja i zabezpieczenie osuwiska- dp  nr 1933 R Wysoka Strzyżowska - Bonarówka - Żyznów
w km 8+750 -8+900

2.       Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową odcinka dp nr 1930 R Żarnowa - Glinik Zaborowski
w m. Żarnowa w km 0+910 - 0+980

3.       Przebudowa dp nr 1931 R Żarnowa - Niebylec w miejscowości Gwoździanka i Niebylec w km 6+450 - 7+600 wraz z przebudową mostu w m. Niebylec w km 7+482

4.       Przebudowa mostów w ciągu dp  nr 1320 R Cieszyna - Huta Gogołowska - Kamienica w km 1+730,
km 2+070, km 2+531 wraz z dojazdami

5.       Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1409 R Zwięczyca - Niechobrz – Czudec

6.       Przebudowa odcinka dp nr 1915 R Pstrągowa - Nowa Wieś wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych

7.       Przebudowa dp nr 1926 R Kożuchów - Markuszowa - Oparówka - Wysoka Strzyżowska wraz
z poprawą bezpieczeństwa pieszych

8.       Przebudowa odcinka dp nr 1931 R Żarnowa - Niebylec wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych

9.       Przebudowa odcinka dp  nr 1323 r Frysztak - Gogołów - Klecie wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych (m. Gogołów)

 

INWESTYCJE DROGOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
W STRZYŻOWIE – 2016 r.
  

 

1.       Przebudowa mostu w c. dp nr 1629R Pstrągowa - Strzyżów w km 0+016 wraz z dojazdami
i przebudową skrzyżowania w obrębie przebudowywanego mostu z dp nr 1915R Pstrągowa - Nowa Wieś w km 7+425 - 7+785

2.       Przebudowa mostu w c. dp nr 1926R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska
w km 5+934 wraz z dojazdami (m. Oparówka)

3.       Przebudowa  dp nr 2405R Jaszczurowa - Wiśniowa w miejscowości Jaszczurowa w km 1+000 - 2+220 wraz
z przebudową przepustów w km 0+761, 2+678, 5+177, 6+982

4.       Przebudowa  dp nr 1937R Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka - Strzyżów w m. Brzeżanka w km 2+525 – 3+155 wraz z przebudową przepustów w km 2+590, 2+629, 2+891, 5+451, 5+750

5.       Przebudowa dp nr 1923R Frysztak-Kobyle - Jazowa w m. Kobyle i Jazowa w km 1+914-6+674 wraz
z przebudową przepustów w km 2+127, 2+453, 2+656, 3+270, 3+475, 3+732, 4+917, 5+203, 6+163, 6+302

6.       Przebudowa dp nr 1413 R Niebylec – Blizianka – Sołonka w m. Blizianka w km 2+920 – 4+088 wraz
z przebudową przepustów w km 3+087, 3+177, 3+383, 3+582, 3+734, 3+824, 3+948, 4+086

7.       Przebudowa dp nr 1931R Żarnowa - Niebylec w miejscowości Gwoździanka w km 2+965 - 6+215

8.       Przebudowa dp nr 1409R Zwięczyca - Niechobrz - Czudec w miejscowościach Czudec i Przedmieście Czudeckie w km 12+824 - 15+670

9.       Przebudowa dp nr 1350R Różanka - Grodzisko w m. Różanka w km 1+820-3+610

10.    Przebudowa dp z podziałem na dwa zadania:

zad.nr 1: Przebudowa dp nr 1936R Niebylec - Konieczkowa - Gwoźnica w km 0+410 - 0+550 i 1+145 - 2+810,

zad. nr 2: Przebudowa dp nr1927R Dobrzechów - Wysoka Strzyżowska - Węglówka w km 2+350 - 3+020