Powiatowy Zarząd Dróg
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

2004-1999

INWESTYCJE DROGOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZYŻOWIE - 2004 r. 

 1. Remont mostu drewnianego w ciągu drogi powiatowej nr 1917 Czudec – Wyżne km 0+571
 2. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1349 Jaszczurowa – Stępina km 4+240-5+040
 3. Remont przepustów i przebudowa przełomów-droga powiatowa nr 1340 Bystrzyca-Nowa Wieś
 4. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej 1320 Cieszyna - Stępina – Huta Gogołowska km 0+000-0+705
 5. Remont mostu trwałego w miejscowości Niebylec w ciągu drogi powiatowej nr 1936 Niebylec- Gwoźnica km 0+200
 6. Odnowa drogi powiatowej nr 1927 Wysoka Strzyżowska – Dobrzechów km 9+370-9+670, 10+090-10+390, 10+520-10+800
 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1938 Glinik Charzewski-Połomia km 1+390-1+760
 8. Odnowa drogi powiatowej nr 1937 Wysoka Strzyżowska-Brzeżanka-Strzyżów km 4+760-4+915
 9. Poszerzenie drogi powiatowej nr 1323 Frysztak- Gogołów – Klecie na odcinku ul. Ks. Blajera

_________________________________________

INWESTYCJE DROGOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZYŻOWIE - 2003 r. 

 1. Modernizacja układu komunikacyjnego – etap II cz. 2:

  Zad nr 1: Dp nr 515 Frysztak-Gogołów-Klecie,
  Zad nr 2: Dp nr 598 Połomia-Lubenia,
  Zad nr 3: 593 Żyznów-Bonarówka,
  Zad nr 4: 592 Jawornik-Gwoździanka,
  Zad nr 5: 591 Żarnowa-Glinik Zaborowski,
  Zad nr 6: 534 Pstrągowa-Nowa Wieś,
  Zad nr 7: 519 Wysoka Strzyż-Oparówka,
  Zad nr 8: 514 Cieszyna-Stępina-Huta Gogołowska,
  Zad nr 9: 513 Jaszczurowa-Wiśniowa.

 2. Remont nawierzchni dróg powiatowych z podziałem na 4 zadania: na terenie gminy Czudec i gminy Niebylec, gminy i miasta Strzyżów, gminy Frysztak i gminy Wiśniowa,Remont nawierzchni tłuczniowych.
 3. Odbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 522 Wysoka Strzyżowska-Brzeżanka-Strzyzów km 2+347-2+597
 4. Odbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 512 Jaszczurowa-Stępina km 8+460-8+680
 5. Remont mostu drewnianego w ciągu drogi powiatowej nr 594 Lutcza przez wieś km 2+962:
 6. Odnowa nawierzchni dróg powiatowych nr 535 Bystrzyca-Nowa Wieś i nr 588 Czudec-Wyżne:
 7. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 593 Wysoka Strzyżowska- Bonarówka-Żyznów:

_________________________________________

INWESTYCJE DROGOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZYŻOWIE - 2002 r. 

 1. Wykonanie remontów  nawierzchni dróg powiatowych z podziałem na 5 zadań
  Zad. 1 Gmina Czudec,
  Zad. 2 Gmina Frysztak,
  Zad. 3 Gmina Niebylec,
  Zad 4 Gmina i Miasto Strzyżów
  Zad 5 Gmina Wiśniowa
 2. Remont obiektów mostowych z podziałem na 13 zadań:
 3. Remont mostów drewnianych z podziałem na 2 zadania:
  Zad.1 Remont mostu drewnianego nad rz. Wisłok w ciągu dr. pow. Nr 520 Dobrzechów-Wysoka Strzyżowska km 14+365
  Zad.2 Remont mostu drewnianego nad rz. Wisłok w ciągu dr. pow. Nr 524 Wiśniowa-Jazowa-Markuszowa km 1+363
 4. Odbudowa mostu drewnianego w ciągu drogi powiatowej nr 596 Niebylec-Gwoźnica km 4+100
 5. Odbudowa odcinków dróg powiatowych z podziałem na 2 zadania:
  Zad.1 Odbudowa odcinka drogi powiatowej 512 Jaszczurowa-Stępina km 5+750-6+250, 5+000-5+200
  Zad.2 Odbudowa odcinka drogi powiatowej 5596 Niebylec-Gwoźnica km 11+383-11+573
 6. Odmulanie rowów i poboczy przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Strzyżowskiego z podziałem na zadania:
  Zad.1 Na terenie gminy Czudec
  Zad.2 Na terenie gminy Frysztak
  Zad.3 Na terenie gminy Niebylec
  Zad.4 Na terenie gminy i miasta Strzyżów
  Zad.5 Na terenie gminy Wiśniowa
 7. Wykonanie remontu chodnika przy ul. Kolejowej w ciągu drogi powiatowej nr 587 Czudec dojazd do stacji pkp km 0+020-0+0+060
 8. Wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 589 Glinik Charzewski-Połomia km 1+302-1+764
 9. Odnowy nawierzchni dróg powiatowych z podziałem na 3 zadania
 10. Zadanie nr 1:
  dr nr 514 Cieszyna-Stępina-Huta Gogołowska
  dr nr 513 Jaszczurowa-Wiśniowa
  Zadanie nr 2:
  dr nr 522 Wysoka Strzyżowska-Brzeżanka-Strzyżów
  dr nr 592 Jawornik-Gwoździanka
  Zadanie nr 3:
  dr nr 595 Lutcza-Konieczkowa
  dr nr 593 Wysoka Strzyżowska-Bonarówka-Żyznów
 11. Modernizacja układu komunikacyjnego:
  Zad 1. Lutcza przez wieś 4+260-4+610
  Zad 2. Jawornik-Gwoździanka 3+330-3+580
  Zad 3. Czudec-Wyżne km 0+940-1+470
  Zad 4. Bystrzyca-Nowa Wieś 9+832-10+303
  Zad 5. Grodzisko-Różanka km 5+548-6+048
  Zad 6. Wysoka Strzyżowska-Brzeżanka-Strzyżów km 5+115-5+465
  Zad 7. Wysoka Strzyżowska-Dobrzechów km 6+238-6+538
  Zad 8. Frysztak-Gogołów-Klecie km 3+650-4+250
  Zad 9. Jaszczurowa-Wiśniowa km 1+085-1+485
 12. Budowa chodników przy drogach powiatowych z podziałem na 2 zadania:
  Zad.1 Budowa chodnika prz drodze powiatowej nr 596 Niebylec-Gwoźnica w m. Konieczkowa
  Zad.2 Budowa chodnika prz drodze powiatowej nr 599 Babica-Lubenia w m. Babica
 13. Odnowy nawierzchni dróg z podziałem na 3 zadania
  Zadanie nr 1:
  dr nr 535 Bystrzyca-Nowa Wieś
  Zadanie nr 2:
  dr nr 597 Niebylec-Blizianka
  Zadanie nr 3:
  dr nr 528 Strzyżów-Grodzisko-Zawadka w m. Tropie
 14. Odbudowa zniszczonej infrastruktury drogowej droga powiatowa nr 519 Wysoka Strzyzowska-Oparówka

_________________________________________

INWESTYCJE DROGOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZYŻOWIE - 2001 r. 

 1. Remontów dróg powiatowych na terenie 5 gmin z podziałem na 5 zadań.
 2. Wykonanie remontu mostów drewnianych z podziałem na dwa zadania:
  Zadanie nr 1: Remont mostu drewnianego na rz. Wisłok w m. Kobyle w c. Dr. Pow. Nr 516,
  Zadanie nr 2: Remont mostu drewnianego na rz. Wisłok w m. Markuszowa w c. Dr. Pow. Nr 523.
 3. Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 520 Węglówka - Wysoka Strz. - Dobrzechów km 5+090-5+152 uszkodzonej w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych w 2000 roku.
 4. Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 591 Żarnowa  -Glinik Zaborowski km 3+754-3+819 uszkodzonej w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych w 2000 roku.
 5. Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 526 Różanka - Wiśniowa km 4+230-4+330 uszkodzonej w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych w 2000 roku.
 6. Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 588 Czudec - Wyżne km 0+726-0+736 uszkodzonej w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych w 2000 roku.
 7. Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 534 Pstrągowa - Nowa Wieś km 0+230-0+293 uszkodzonej w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych w 2000 roku.
 8. Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 534 Pstrągowa - Nowa Wieś km 7+560-7+600 uszkodzonej w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych w 2000 roku.
 9. Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 534 Pstrągowa - Nowa Wieś km 10+225-10+250 uszkodzonej w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych w 2000 roku.
 10. Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 593 Wysoka Strz.– Bonarówka – Żyznów km 6+394-6+503 uszkodzonej w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych w 2000 roku.
 11. Wykonanie odnów nawierzchni dróg powiatowych o łącznej powierzchni 786 m2 z podziałem na dwa zadania :
  zad. Nr 1: dr. Pow. Nr 535 Bystrzyca – Nowa Wieś – 336 m2
  zad. Nr 1: dr. Pow. Nr 592 Gwoździanka – Jawornik 450 m2.
 12. Wykonanie kolektora w ciągu drogi powiatowej nr 522 Wysoka Strz. - Brzeżanka - Strzyżów km 5+665-5+765.

_________________________________________

INWESTYCJE DROGOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZYŻOWIE - 2000 r. 

 1. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 515 Frysztak- Gogołów
 2. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej przez Tułkowice
 3. Odnowa nawierzchni dróg powiatowych z podziałem na zadania: dr. nr  512 Jaszczurowa-Stępina,
  dr nr 519 Wysoka Strzyżowska- Oparówka
 4. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 590 Żarnowa- Niebylec
 5. Odnowa nawierzchni dróg powiatowych z podziałem na zadania dr nr 595 Konieczkowa-Lutcza, dr nr 593 Niebylec- Gwoźnica Górna
 6. Odnowa nawierzchni dróg powiatowych: nr 520 Dobrzechów- Wysoka Strzyżowska, nr 521 Żarnowa- Strzyżów, nr 591 Żarnowa- Glinik Zaborowski, ulica 700-lecia w Strzyżowie
 7. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 520 Dobrzechów- Wysoka Strzyżowska
 8. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej
 9. Remont Dróg Powiatowych na terenie Gminy Czudec
 10. Remont Dróg Powiatowych na terenie Gminy Frysztak
 11. Remont Dróg Powiatowych na terenie Gminy Niebylec
 12. Remont Dróg Powiatowych na terenie Miasta i Gminy Strzyżów
 13. Remont Dróg Powiatowych na terenie Gminy Wiśniowa
 14. Remont Dróg Powiatowych na terenie Miasta i Gminy Strzyżów

_________________________________________

INWESTYCJE DROGOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZYŻOWIE - 1999 r. 

 1. Wykonanie robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych
 2. Remont mostu drpoga powiatowa nr 591 Żarnowa-Glinik Zaborowski na rzece Wisłok
 3. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 527 Tułkowice przez wieś
 4. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 514 Cieszyna-Huta Gogołowska km 4+722-5+500, 5+500-5+855
 5. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 520  Węglówka- Wysoka Strzyżowska
 6. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 596 Niebylec-Gwoźnica
 7.  Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 522 Wysoka Strzyżowska- Brzeżanka
 8. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 522 Wysoka Strzyżowska-Brzeżanka
 9. Odnowa drogi powiatowej nr 515 Frysztak-Gogołów- Klecie
 10. Odnowa drogi powiatowej nr 516 Frysztak- Kobyle-Jazowa
 11. Odnowa drogi powiatowej nr 516 Frysztak-Kobyle-Jazowa oraz wykonanie przepustu z rur na drodze nr512 Brzeziny- Stępina
 12. Przebudowa przepustu sklepionego w ciągu dr. powiatowej nr 519 Wysoka Strzyżowska-Oparówka
 13. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej
  zad 1 nr 527 Tułkowice przez wieś 0+320-0+379
  zad 2 nr 514 Cieszyna - Huta Gogołowska km 5+855-6+075
 14. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 520 Wysoka Strzyżowska- Dobrzechów, nr 522 Wysoka Strzyżowska-Brzeżanka- Strzyżów, nr 596 Niebylec-Gwoźnica
 15. Wykonanie robót awaryjnych w ciągu dróg powiatowych z podziałem na zadania