Powiatowy Zarząd Dróg
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

2017-2018

INWESTYCJE DROGOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
W STRZYŻOWIE – 2017 r.

 

1.       Przebudowa dp nr 1320R Cieszyna – Stępina – Huta Gogołowska w km 3+300 – 4+600 wraz
z przebudową mostów w km 3+308 i w km 4+711 oraz przebudową przepustu w km 10+205
w m. Stępina i Huta Gogołowska
  

2.       Przebudowa mostu drogowego w c. dp nr 1930R Żarnowa - Glinik Zaborowski w m. Zaborów
w km 5+308

3.       Przebudowa dp Lutcza przez wieś

4.       Przebudowa dp nr 1926 R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska  w km 2+490 – 2+655, 3+050 – 3+800, 5+318 – 5+855 wraz z przebudową przepustu w km 3+804 w m. Markuszowa i Oparówka

5.       Przebudowa odc. dp nr 1935R Konieczkowa – Lutcza w km 2+855 – 4+320 wraz z przebudową przepustów w km 3+100, 3+290, 3+390, 3+890, 4+000, 4+190 w m. Lutcza

6.       Przebudowa dp nr 1350 R Różanka – Grodzisko w km 2+225 – nawrót autobusowy

7.       Przebudowa dp nr 1936R Niebylec – Gwoźnica w km 0+550 – 1+210 w m. Konieczkowa”

8.       Przebudowa dp nr 1323R Frysztak – Gogołów – Klecie w km 3+575 – 4+050, 5+675 - 5+940, 7+080 - 7+335 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych

9.       Budowa chodnika w c. dp nr 1927 R Dobrzechów - Wysoka Strzyżowska - Węglówka w km 2+030 - 2+210 (m. Wysoka Strzyżowska)

INWESTYCJE DROGOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
W STRZYŻOWIE – 2018 r.

1.      Przebudowa mostu drogowego w ciągu dp nr 1340R Bystrzyca – Nowa Wieś w km 8+838 wraz z dojazdami w m. Nowa Wieś

2.      Przebudowa dp 1340R Bystrzyca – Nowa Wieś w km 5+160 – 5+600 w m. Pstrągowa

3.      Przebudowa dp nr 1340R Bystrzyca - Nowa Wieś w km 3+800 - 4+100, 4+220 - 4+230, 4+600 - 5+160, 9+385 - 10+335 wraz z przebudową przepustów w km 4+380, 5+000, 5+100, 5+250, 5+300, 6+800, 6+900, 7+050, 7+250, 7+400, 9+433, 9+598 w m. Pstrągowa i Nowa Wieś

4.      Przebudowa dp nr 1629R Pstrągowa – Strzyżów w km 6+690 – 7+105 w m. Strzyżów

5.      Przebudowa dp nr 1412R Lubenia  Połomia w km 3+836 – 5+836 wraz z przebudową mostu w km 5+942 oraz przebudową przepustu w km 4+914 w m. Połomia

6.      Przebudowa dp nr 1323R Frysztak – Gogołów – Klecie w km 8+564-8+644, 8+690-8+740 wraz z przebudową przepustu w km 8+148 w m. Gogołów

7.      Przebudowa dp nr 1350R Różanka - Grodzisko w km 8+538 - 8+838 wraz z przebudową przepustu w km 8+657 w m. Różanka"

8.      Przebudowa drogi Lutcza przez wieś (m. Lutcza)

9.      Przebudowa dg nr 112281R Dobrzechów - Cegielnia jako drogi dojazdowej do Centrum Kształcenia Praktycznego  w Dobrzechowie

10.  Przebudowa dp nr 1933R Wysoka Strzyżowska - Bonarówka - Żyznów w km 8+735 - 10+235 (m. Żyznów)

11.  Przebudowa odcinka dp nr 1406R Czudec – Lutoryż w km 0+810 – 0+975

12.  Przebudowa odc. dp nr 1918R Zawadka – Grodzisko – Strzyżów wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych w m. Grodzisko”

13.  Przebudowa dp nr 1936R Niebylec - Gwoźnica w m. Gwoźnica Dolna”

14.  Przebudowa odc. Dp nr 1928R Wysoka Strzyżowska – Gbiska – Strzyżów -  Żarnowa” (m. Strzyżów ul. Modrzewiowa)

15.  Przebudowa odc. dp nr 1915R Pstrągowa – Nowa Wieś wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych (m. Pstrągowa , Nowa Wieś, Czudec)

16.  Przebudowa dp nr 1936R Niebylec – Gwoźnica w km 7+265 – 8+165 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych  (m. Gwoźnica Górna)

17.  Przebudowa dp nr 1323R Frysztak – Gogołów - Klecie w km 2+680 – 2+940, 5+290 – 5+675, 7+655 – 7+995 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych (m. Glinik Górny, Glin Średni, Gogołów)

18.  Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Budowa mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917RCzudec-Wyżne w m. Czudec – inwestycja realizowana przez Gminę Czudec