Powiatowy Zarząd Dróg
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Do pobrania

Wniosek o określenie odległości usytuowania ogrodzenia  word    icon_pdf

Wniosek o wyrażenie zgody na umieszczenie reklamy w pasie drogowym  word    icon_pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej  word    icon_pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń
infrastruktury technicznej  word    icon_pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia robót  word    icon_pdf

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu  word    icon_pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na remont zjazdu  word    icon_pdf

Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego  word    icon_pdf

Protokół na okoliczność robót związanych z wykonaniem inwestycji  word    icon_pdf

Zgłoszenie zakończenia robot w pasie drogowym   word    icon_pdf

 

Uchwała nr XIV/101/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego                                                                   icon_pdf

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Strzyżowskiego     

Uchwała nr XIV/102/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego                                                                    icon_pdf

w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na Powiatu Strzyżowskiego