Powiatowy Zarząd Dróg
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Aktualności

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020

27/01/2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020

Zobacz więcej

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

18/02/2020

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zobacz więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY

20/05/2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 R Cieszyna - Huta Gogołowska - Kamienica w km 3+760 - 4+725 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych

Zobacz więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY

26/05/2020

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1926R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska w km 0+000 – 0+240”

Zobacz więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY

26/05/2020

„Przebudowa drogi Lutcza przez wieś”

Zobacz więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY

01/06/2020

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1933R Wysoka – Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów”

Zobacz więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY

22/01/2018

Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzyżowskiego w ilości 300 Mg

Zobacz więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY

18/01/2018

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa – Nowa Wieś wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych z podziałem na zadania: zadanie nr 1: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa – Nowa Wieś w km 10+210 – 10+570

Zobacz więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY

18/01/2018

Przebudowa drogi Lutcza przez wieś

Zobacz więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY

19/02/2018

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa – Nowa Wieś wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych”

Zobacz więcej